SAJTKARTA SÖK PÅ SIDAN:
 
Återvinningscentralen Lämna mätarställning Min förbrukning Webmail
Aktuellt 2017-06-28
Eksjö Energi
    Ny laddningsstolpe vid Coop Konsum, ...
Vatten/avlopp
    Vattenskyddsområde Vixensjöarna - Rä...
    Vattenanvändningen, förändringar av ...
Elhandel
    Höjd energiskatt 2017-07-01
Gata
    Asfalteringsarbeten påbörjas v. 26
    Avstängning Domaregatan
Miljö
    Var gör du av ditt trädgårdsavfall?
Välkommen till Eksjö Energi
- Företaget som sprider ljus och värme.
Vi förser hushåll, företag och organisationer med el, fjärrvärme, data- och telekommunikation, vatten och avlopp, drift och underhåll av gator och vägar samt renhållningstjänster inom Eksjö kommun.

Öppettider och felanmälanEksjö Energi AB 575 80 Eksjö  Besöksadress: Telegatan 8  Tfn: 0381-19 20 00 Tfn Bredband: 0381-19 20 30  E-post:  info@eksjoenergi.se
© 2004 Eksjö Energi AB  Med ensamrätt.   Ansvarig utgivare:   Eksjö Energi AB     Webbproduktion:   Pascal Svensson
Bild startsida:    Annelie Sjöberg