Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning

Visa mer information

Bredband

Eksjö Energi ELIT AB äger och driver ett bredbandsnät i Eksjö kommun. På det nätet kan alla, företag och privatpersoner, köpa den datakommunikation man behöver.

Elhandel

Eksjö Energi ELIT AB är ett lokalt elbolag som värdesätter lokalkännedom och närhet samtidigt som vi erbjuder alla el till konkurrenskraftiga priser.

Elnät

Eksjö Elnät AB har som mål att leverera driftsäkra och billiga nättjänster, med minsta möjliga miljöpåverkan.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en teknik som används för att förse fastigheter med värme och varmvatten.

Renhållning

Hit är alla privatpersoner i Eksjö välkomna att kostnadsfritt lämna sitt sorterade avfall.

Teknik & Underhåll

Hjälp oss att hålla våra gator och vägar i bra och säkert skick! Ring gärna och rapportera fel och brister.

Vatten/avlopp

VA-avdelningen handhar den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom Eksjö kommun.

Få information från oss på SMS

Nu kan du anmäla dig för SMS-utskick / uppdatera dina uppgifter.

Skicka felanmälan

Eller hör av er till oss på
0381-19 20 99
Gäller felanmälan Bredband vänligen kontakta oss på 0381-19 20 30 alt. bredband@eksjoenergi.se för bästa service.

Vid strömavbrott eller andra akuta ärenden:
ring 0381-19 20 99
Vid fara för liv: ring 112