Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 4 april 2018 kl 13:37

Elhandel

100% förnybar energi

Från och med april månad kommer all el som vi säljer från förnybara energikällor såsom sol, vind, vatten och bioenergi.