Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 6 april 2018 kl 08:15

Vatten/avlopp

Beslut reservvattentäkt

Inriktningsbeslut reservvattentäkt för Eksjö tätort och Hult

Under hösten 2017 genomfördes en utredning kring vattensituationen i kommunen med anledning av den vattenbrist som rådde i framförallt Eksjö tätort. Utredningen omfattade även en översyn av reningsverket i Eksjö.

Läs mer här