Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 8 maj 2018 kl 11:34

Gata

Årets asfalteringsarbeten påbörjas

Under maj månad påbörjas årets asfalteringsarbeten.

Berörda områden under 2018 är:
Mariannelund, Hjältevad, Bruzaholm, Eksjö tätort, gång- och cykelvägen mellan Hult samhälle och skolan.

Vi hoppas på förståelse för de olägenheter som kan uppstå samt visad hänsyn till arbetande personal.