Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 6 juli 2018 kl 11:21

Vatten/avlopp

Bevattningsförbud

Från och med den 6 juli 2018 är det förbjudet att använda kommunalt vatten i Eksjö tätort till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten. Bevattningsförbudet gäller tillsvidare.

Anledningen till att bevattningsförbudet införs är den senaste tidens låga nederbördsmängder, och att prognoserna visar på fortsatt liten nederbörd. Detta leder till ständigt sjunkande vattennivåer i vattentäkterna i Eksjö tätort.

Läs mer här!