Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 13 juli 2018 kl 15:38

Elhandel

Höjt pris för anvisningsavtal 2018-10-01

Om du som elkund inte tecknat något elavtal har du något som kallas anvisningsavtal. På grund av ökade inköpspriser kommer priset för anvisningsavtal att höjas den 1 oktober 2018 från 81 till 85 öre/kWh inkl moms.