Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 28 september 2018 kl 10:40

Eksjö Energi

Fortsatt begränsning av vattenanvändning

Eksjö Energi och Eksjö kommun vill påminna samtliga hushåll i kommunen om att bevattningsförbudet, begränsningarna av vattenanvändningen, som infördes i juli 2018 fortfarande gäller. Detta på grund av att grundvattennivåerna och nivåerna i våra vattentäkter fortfarande är mycket låga, trots det regn som kommit i september.

Begränsningarna av vattenanvändningen innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till andra ändamål än dricks-, hygien- och processvatten. Begränsningarna gäller alla som har kommunalt vatten i Eksjö kommun, både privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer och företag. Detta gäller tills något annat meddelas.

Det är bland annat förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

• Tvätta trädgårdsmöbler, fasader, altaner eller dylikt med vattenslang eller högtryckstvätt.

• Tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi uppmanar samtliga hushåll i kommunen att försöka minska förbrukningen på de sätt som är möjliga under alla årstider.