Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 20 december 2018 kl 16:02

Vatten/avlopp

Begränsningar av vattenanvändningen gäller fortfarande i kommunen

Eksjö Energi och Eksjö Kommun vill påminna samtliga hushåll i kommunen om att bevattningsförbudet, begränsningarna av vattenanvändningen, som infördes sommaren 2018 fortfarande gäller. Vid vinteraktiviteter då vattenuttag av kommunalt vatten krävs, till exempel spolning av isbanor, kan särskilt tillstånd i vissa fall ges.

Begränsningarna av vattenanvändningen innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till andra ändamål än dricks-, hygien- och processvatten. Begränsningarna gäller alla som har kommunalt vatten i Eksjö kommun, både privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer och företag. Förbudet gäller tills något annat meddelas.

Det är bland annat förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

* Tvätta trädgårdsmöbler, fasader, altaner eller dylikt med vattenslang eller högtryckstvätt.
* Tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.

Gällande vinteraktiviteter då vattenuttag av kommunalt vatten krävs, till exempel spolning av isbanor, kan särskilt tillstånd medges av Eksjö Energi efter prövning i varje enskilt fall.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi uppmanar samtliga hushåll i kommunen att försöka minska förbrukningen på de sätt som är möjliga under alla årstider.