Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 25 januari 2019 kl 10:41

Eksjö Energi

IT-relaterad incident

Eksjö Energi har under natten mot den 25 januari drabbats av en IT-relaterad incident som för tillfället påverkar bolagets tillgång till egna servrar och vissa datorsystem. Incidenten påverkar inte bolagets produktionsenheter såsom vatten, reningsverk, bredband, elleverans eller fjärrvärme. Arbete pågår just nu med att utreda omfattningen av det som skett. Händelsen kommer att polisanmälas.