Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 4 februari 2019 kl 07:47

Eksjö Energi

Försenad fakturering

På grund av stora problem med mätaravläsningen avseende el och fjärrvärme kommer faktureringen för januari månad att bli försenad.