Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 26 februari 2019 kl 11:56

Vatten/avlopp

Information om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkterna i Hult, Bellö och Hjältevad

För att trygga den långsiktiga tillgången till bra dricksvatten i Hult, Bellö och Hjältevad har vattenskyddsområden tagits fram för orternas grundvattentäkter.

Det vatten som ska bli dricksvatten måste hållas rent. Det är allas ansvar. För att skydda kommunens vattentäkter skapas skyddsområden för varje täkt. I vattenskyddsområdet kommer det finnas regler som talar om vad som inte är tillåtet att göra. Dessa regler kallas vattenskyddsföreskrifter. Alla som bor eller verkar inom vattenskyddsområdet behöver ha kunskap om vad vattenskyddsföreskrifterna innebär för just dem. Det är viktigt att Du som fastighetsägare eller verksamhetsutövare tar del av förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter hittar du genom att klicka på länkarna nedan.

VSO Bellö
VSO Hjältevad
VSO Hult

Den 19 mars klockan 18-20, hålls ett informationsmöte med kort presentation av föreslaget vattenskyddsområde i Betelkyrkan, Monkens väg 4, Hult.

Underlagsmaterial kommer att finns tillgängligt på mötet för den som vill fördjupa sig. På informationsmötet medverkar personal från Eksjö Energi, Eksjö kommun samt Länsstyrelsen för att svara på dina frågor. Alla fastighetsägare och verksamhetsutövare inom föreslagna vattenskyddsområden ska ha fått en skriftlig inbjudan med information per post.

 

Anmälan görs via telefon eller epost till:

Torbjörn Johansson, VA-chef

Epost: torbjorn.b.johansson@eksjoenergi.se,

Tel: 0381-19 20 51.

Vi behöver din anmälan senast 15/3.

 

Under perioden 20/3 – 20/4, 2019,  finns en utställning med information och förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Eksjö Energis kontor, Telegatan 8, Eksjö.

Innan Länsstyrelsen i Jönköpings län fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter ges information till de som berörs av vattenskyddsområdet. Innan beslut fattas kommer länsstyrelsen att ge sakägare, till exempel fastighetsägare inom föreslaget vattenskyddsområde, möjlighet att yttra sig om förslaget.

 

Frågor besvaras av:

Torbjörn Johansson, VA-chef, se kontaktuppgifter ovan.