Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 15 mars 2019 kl 11:26

Eksjö Energi

Sprängningsarbete vid Abborravik, påbörjas vecka 12

Med start vecka 12 till preliminärt vecka 18 (18 mars till 3 maj) kommer sprängningsarbeten att ske vid Abborravik, Eksjö. Sprängningen görs i samband med utbyggnad av gata, ledningsgravar och nybyggnation av lokaler för handelsverksamhet.

Personer som vistas eller bor i området kring Abborravik såsom Talludden, Västra Brudbadet och Lyckeberg kommer att uppmärksamma vibrationer men det utgör ingen risk för skada på byggnader i omkringliggande områden.

Inför sprängningarna har ett antal förbesiktningar genomförts på byggnader i Abborravik, dessa fastighetsägare har underrättats och meddelats enskilt. Vi människor är generellt bra på att uppmärksamma vibrationer, och kan känna dem långt innan de utgör risk för skada på hus. Det är därför högst förståeligt om närboende kan uppleva en viss oro och därigenom även ett visst obehag i samband med sprängingarna.

Respektera avstängningar och eventuella flaggvakter.

Kontakt

Ingvar Lundquist, Eksjö kommun
Telefon:
0381-362 20
E-post: ingvar.lundquist@eksjo.se

Björn Malmgren, Eksjö Energi
Telefon:
0381-19 20 62
E-post: bjorn.malmgren@eksjoenergi.se