Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 19 mars 2019 kl 16:11

Gata

Vintersandupptagning 2019

Vintersandupptagningen i Eksjö kommun har nu påbörjats. Vi meddelar boende via sms innan sandupptagning påbörjas i det område man bor. Klicka på länken nedan för att se årets plan för sandsopningen samt kartor över de olika områdena. Planen uppdateras löpande.

Vi ber er ha överseende med buller och damm i samband med arbetet.

Plan och kartor

VIKTIGT ATT VETA SOM FASTIGHETSÄGARE:

Enligt Kommunfullmäktiges beslut Kf § 228 Dnr 95/KL1084 är det fastighetsägaren som har ansvaret att sköta gångbaneutrymmet utanför sin fastighet. Finns det inte någon uttalad gångbana är det ytan på cirka 1,5 meter från fastigheten som ska skötas. Fastighetsägaren är skyldig att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet. Under vinterperioden ska fastighetsägaren även snöröja och halkbekämpa gångbaneutrymmet/ytan.