Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 20 mars 2019 kl 07:50

Vatten/avlopp

Begränsningarna av vattenanvändningen upphävs från och med den 20 mars

Från och med onsdagen den 20 mars 2019 upphävs begränsningarna av vattenanvändningen som infördes sommaren 2018 i Eksjö kommun. Begränsningarna upphävs då nivåerna för både grund- och ytvatten har stigit upp mot det normala för årstiden efter den senaste tidens nederbörd.

Eksjö Energi och Eksjö kommun uppmanar samtidigt till fortsatt sparsamhet inför kommande växtperiod samt vår- och sommarmånader. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är viktigt att försöka minska förbrukningen på de sätt som är möjliga under alla årstider.