Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 23 april 2019 kl 12:28

Gata

Asfalteringsarbeten i Eksjö

Asfalteringsjobb kommer att utföras på Regementsgatan och Stockholmsvägen samt Lunnagårdsvägen med start 25/4 till 13/5. Välj om möjligt annan väg!