Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 30 april 2019 kl 10:22

Eksjö Energi

Vatten/avlopp

Inkoppling av ny vattenledning vid sjukhuset med trafikavstängning och omledning av busstrafik v.19-20

Under vecka 19 och 20 (6-17 maj) kommer ett arbete pågå med inkoppling av en ny vattenledning vid sjukhuset i Eksjö.

En del av Breviksvägen kommer att stängas av för fordonstrafik under denna period. Även gång- och cykeltrafikanter kommer att hänvisas till alternativ väg vid sidan av gång- och cykelvägen mellan sjukhuset och ån. Det kommer fortfarande att gå bra att ta sig fram till vårdcentralen med bil västerifrån på Breviksvägen.

Busstrafiken kommer att omledas via Västerlånggatan, Västanågatan och Tallvägen.