Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 3 juli 2019 kl 14:11

Eksjö Energi

Ny information angående fettavskiljare

Viktig information till fastighetsägare och verksamhetsutövare som hanterar livsmedel:

Riktlinjer för fettavskiljare och utsläpp av fetthaltigt avloppsvatten finns nu på VA-avdelningens sida.

Läs mer här