Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 7 augusti 2019 kl 09:15

Renhållning

Ändrad hämtningsdag sop och latrin

På grund av sjukdom och semester kommer viss förskjutning av hämtningsdagar att ske under vecka 32 och 33.

Latrinhämtning som skulle utföras torsdag den 8/8 kommer istället att ske måndag den 12/8.

Sophämtning ”sommartur” som skulle utföras onsdag den 14/8 kommer istället att ske torsdag den 15/8.