Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 4 mars 2020 kl 10:24

Eksjö Energi

Kallelse till ordinarie bolagsstämma med Eksjö Energi AB, Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB

Bolagsstämmor för Eksjö Energi AB, Eksjö Elnät AB och Eksjö Energi ELIT AB hålls tisdagen den 24 mars klockan 13.00 i Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset Eksjö.

Kallelse Bolagsstämma Eksjö Energi AB

Föredragningslista Eksjö Energi AB

Kallelse Bolagsstämma Eksjö Elnät AB

Föredragningslista Eksjö Elnät AB

Kallelse Bolagsstämma Eksjö Energi ELIT AB

Föredragningslista Eksjö Energi ELIT AB