Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 25 mars 2020 kl 08:31

Gata

Sandsopning påbörjas v.14

Eksjö Energi påbörjar nu upptagning av sandningssanden inom kommunen, med början i Eksjö tätort.

Kontinuerlig information kommer att finnas här.

Tänk på din skyldighet som fastighetsägare att sopa ut sandningssanden på gångbaneutrymmet utanför din fastighet.