Eksjö Energi

Planerat arbete på Tallvägen

Publicerades
Senast uppdaterad: 2 juli 2020 kl 11:10

På Tallvägen i Eksjö planeras ett större projekt med VA- och elutbyte samt gatuuppbyggnad. Arbetet påbörjas, enligt plan, vecka 33 (10 augusti) 2020. Det beräknas ta ca 15-20 veckor. En kortare sträcka på Västanågatan kommer också att beröras.

Vattenleveransen kommer att brytas för boende på Tallvägen under kortare perioder. Mer information om detta kommer att finnas under driftstörningar, då det blir aktuellt.

Tallvägen kommer att vara avstängd för genomfart under tiden arbetet pågår. Entréerna till sjukhuset kommer att hållas öppna för besökande och biltrafik. Vägvisning med skyltar kommer att ange aktuell infart.