Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Publicerades
Senast uppdaterad: 2 juli 2020 kl 11:10

Eksjö Energi

Planerat arbete på Tallvägen

På Tallvägen i Eksjö planeras ett större projekt med VA- och elutbyte samt gatuuppbyggnad. Arbetet påbörjas, enligt plan, vecka 33 (10 augusti) 2020. Det beräknas ta ca 8-10 veckor.

Vattenleveransen kommer att brytas för boende på Tallvägen under kortare perioder. Mer information om detta finns under driftstörningar, då det blir aktuellt.

Tallvägen kommer att vara avstängd för genomfart under tiden arbetet pågår. Entréerna till sjukhuset kommer att hållas öppna för besökande och biltrafik. Vägvisning med skyltar kommer att ange aktuell infart.