Eksjö Energi

Planerat arbete på Tallvägen

Publicerades
Senast uppdaterad: 2 juli 2020 kl 11:10

På Tallvägen i Eksjö pågår ett större projekt med VA- och elutbyte samt gatuuppbyggnad. Det beräknas ta ca 15-20 veckor. En kortare sträcka på Västanågatan kommer också att beröras. Arbetet är indelat i 4 deletapper varav två är utförda. Etapp 3 som är den sista sträckan på Tallvägen upp till korsningen med Västanågatan beräknas bli färdig före julledigheten.

Vattenleveransen kommer att brytas för boende på Tallvägen under kortare perioder. Mer information om detta kommer att finnas under driftstörningar, då det blir aktuellt.

Tallvägen kommer att vara avstängd för genomfart under tiden arbetet pågår. Entréerna till sjukhuset kommer att hållas öppna för besökande och biltrafik. Vägvisning med skyltar kommer att ange aktuell infart.