Elhandel

Var uppmärksam vid telefonförsäljning

Publicerades
Senast uppdaterad: 7 september 2020 kl 11:39

Information från Energimarknadsinspektionen

Får du erbjudande om att byta elhandlare via telefon? Var extra försiktig, be att få erbjudandet skriftligt och läs noga igenom avtalsvillkoren innan du tackar ja. Just nu får Energimarknadsinspektionen (Ei) många klagomål om att aktörer via telefonförsäljning uppger att de samarbetar med kundens befintliga elleverantör eller elnätsföretag trots att detta inte stämmer. Läs mer på Energimarknadsinspektionens hemsida.