Elnät

Elmätarbyte

Publicerades
Senast uppdaterad: 14 oktober 2020 kl 12:09

Regeringen har beslutat att nästa generations elmätare ska vara installerade i hela Sverige senast den 1 januari 2025. För oss på Eksjö Elnät innebär det att cirka 6 500 elmätare ska bytas.

Det första området som kommer att få nya elmätare är Kaffekullen där vi påbörjar bytena under vecka 43. Se mer information här