Eksjö Energi

Olycka i Mariannelund

Publicerades
Senast uppdaterad: 30 oktober 2020 kl 12:20

I samband med arbeten vid Herrgårdsparken i Mariannelund inträffade en incident med Eksjö Energis lastbil. När lastbilen skulle passera över en äldre stenbro gav brons ena stödkant vika.

Inga personskador, visst utflöde av diesel och hydraulolja men detta kunde åtgärdas tack vare en mycket snabb insats av egen personal och Räddningstjänsten.