Renhållning

Coronarestriktionerna påverkar sophämtning och slamtömning

Publicerades
Senast uppdaterad: 9 november 2020 kl 11:42

De hårdare Coronarestriktionerna kan medföra förseningar när det gäller sophämtning och slamtömning. Vi vill dock att ni även i fortsättningen meddelar kundtjänst (0381-19 20 20, kundtjanst@eksjoenergi.se) vid förseningar.