Eksjö Energi

Årlig avgift införs för livsmedelshanterande verksamheter

Publicerades
Senast uppdaterad: 7 januari 2021 kl 09:43

Eksjö Energi AB:s styrelse har beslutat

att fastigheter som släpper ut fett från yrkesmässig verksamhet ska inneha en godkänd fettavskiljare

att godkänna avgiftsnivåer för fastighetsägare som saknar godkänd fettavskiljare

att avgiften vid avsaknad av giltig fettavskiljare tas ut och gäller från och med 1 januari 2022.

För mer information: