Renhållning

Försenad sophämtning fredag 15 januari

Publicerades
Senast uppdaterad: 15 januari 2021 kl 10:16

På grund av problem med en sopbil kommer sophämtningen att bli försenad. Låt kärlet stå kvar tills tömning har skett. Tänk på att ställa kärlet så det inte hindrar eventuell snöröjning.