Eksjö Energi

Idag uppmärksammar vi världsvattendagen

Publicerades
Senast uppdaterad: 22 mars 2021 kl 10:03

Varje år den 22 mars firas Världsvattendagen. ‘Hur vi värdesätter vattnet som resurs och hur vi ska prioritera när vattnet inte räcker till allt som vi är vana vid’ är årets tema för världsvattendagen.

Fortfarande finns miljarder av människor som lever utan att ha tillgång till rent vatten. Rent vatten är mycket grundläggande för god hälsa och ekonomi.

VA-avdelningen på Eksjö Energi jobbar ständigt med dessa frågor och producerar 3500 m3 dricksvatten till våra abonnenter varje dag. Vi tar sedan tillbaka det använda vattnet i form av spillvatten och renar det innan det släpps ut.

Våra reningsverk är effektiva men kan ändå inte hantera allt. Därför är det viktigt att vi tänker på vad vi spolar ned i toaletten, att använda miljövänliga medel när vi diskar och tvättar och att helst tvätta bilen i en biltvätt.

Vårt vatten ingår i ett kretslopp som vi alla är en del av och med enkla handlingar kan vi bidra till renare vattendrag och sjöar och skapa bättre förutsättningar för oss själva och framtida generationer.

Tack för att du också är rädd om vårt vatten!