Renhållning

Sophämtning vecka 13-14 (Påsk)

Publicerades
Senast uppdaterad: 22 mars 2021 kl 13:46

Med anledning av att vecka 13 och 14 innehåller en helgdagar kan tömning av sopkärlen ske på annan dag än ordinarie tömningsdag. Ställ fram sopkärlet en dag före ordinarie sophämtning och låt det stå framme tills det blivit tömt.