Eksjö Energi

Eksjö Elnät AB bygger upp egen organisation för drift och underhåll

Publicerades
Senast uppdaterad: 19 april 2021 kl 09:39

Eksjö Elnät AB, dotterbolag till det helägda kommunala bolaget Eksjö Energi AB, ansvarar för elnätsverksamheten i Eksjö tätort. Där ingår bland annat drift och underhåll av elnäten, det vill säga de nät som transporterar el. För att öka säkerhet, trygghet och stabilitet kommer nu en egen organisation för drift och underhåll att byggas upp.

I dag har Eksjö Elnät AB ett avtal med företaget Omexom gällande drift och underhåll, ett avtal som löper ut den sista maj 2022. Istället för att upphandla ett nytt avtal har nu styrelsen för Eksjö Elnät AB tagit beslut om att utöka sin organisation med egen personal för att utföra motsvarande uppgifter i egen regi från och med våren 2022.

Konkret innebär detta att Eksjö Elnät AB kommer att utöka sin organisation med fem nya medarbetare. En arbetsledare, tre montörer och en projektledare. I dag finns två personer anställda. En elnätschef med ansvarar för att hela verksamheten ska fungera samt en mättekniker som ansvarar för all inmätning och utsättning för samtliga Eksjö Energibolag.

Arbetsledaren kommer att anställas under hösten för att förbereda och planera för igångsättandet av egen driftsorganisation. Övriga medarbetare kommer att arbeta med drift och underhåll av de delar av elnätet i Eksjö tätort som Eksjö Elnät AB ansvarar för.

John Peterson, VD på Eksjö Energi AB, förklarar att huvudmotiven bakom förändringen är säkerhet, trygghet, stabilitet och ekonomi.

– Under de senaste åren har säkerhetskraven på de samhällsviktiga försörjningsverksamheterna ökat, och detta omfattar bland annat elnät. Vi ser en stor sårbarhet med att ha en organisation med bara en elnätschef anställd, och vill med en utökad personalstyrka verka för en ökad robusthet. Utöver detta innebär byten av leverantörer risker när det gäller kvalitet och leverans. Genom att utföra arbetet i egen regi kan vi undvika detta, och öka tryggheten och stabiliteten.

Enligt John finns det idag också ett stort underhålls-, reinvestering- och investeringsbehov i elnäten.

– Elnätet börjar bli gammalt och flera fysiska komponenter börjar nå sin livslängd. Med så mycket att göra framöver så är det mest ekonomiskt fördelaktiga att ha drift och underhåll i egen regi.

Eksjö Energi har påbörjat förberedelserna inför att starta upp den egna organisationen där bland annat rekrytering nyligen påbörjats.