Eksjö Energi

Samrådsunderlag reservvattentäkt Försjön

Publicerades
Senast uppdaterad: 22 april 2021 kl 13:47

Eksjö Energi AB har för avsikt att söka tillstånd enligt miljöbalken för uttag av råvatten från Försjön till Eksjös vattenförsörjning, med syftet att komplettera befintligt uttag i sjön Norra Wixen.

För samrådsunderlag, se länk

Samrådsunderlag reservvattentäkt Försjön