Eksjö Energi

Begränsningar av vattenanvändningen i Eksjö kommun

Publicerades
Senast uppdaterad: 10 juni 2021 kl 11:47

Eksjö Energi och Eksjö kommun vill informera samtliga hushåll i kommunen om införande av bevattningsförbud med kommunalt dricksvatten tillsvidare från och med 11 juni 2021.

Anledningen till beslutet om bevattningsförbud beror på en begränsad nederbörd, torrt väder och onaturligt hög vattenförbrukning under försommaren. Vädret har inneburit en begränsad påfyllning av kommunens yt- och grundvattentäkter.

Begränsningarna av vattenanvändningen innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till andra ändamål än dricks-, hygien- och processvatten. Begränsningarna gäller alla som har kommunalt dricksvatten i Eksjö kommun, både privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer och företag. Detta gäller tills något annat meddelas.

Det är bland annat förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

  • Vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang. Det gäller även fotbollsplaner, tennisplaner o dyl. Det är tillåtet att vattna med vattenkanna
  • Tvätta trädgårdsmöbler, fasader, altaner eller dylikt med vattenslang eller högtryckstvätt.
  • Tvätta bilen med vattenslang eller högtryckstvätt.
  • Fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter, har du en nedgrävd pool får du fylla den till nivå så stommen inte riskerar att kollapsa.

Det förekommer kommunala bevattningsanläggningar som brukas men dessa använder ej dricksvatten.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi uppmanar samtliga hushåll i kommunen att försöka minska förbrukningen på de sätt som är möjliga under alla årstider.