Eksjö Energi

Utbetalning av elpriskompensation

Publicerades
Senast uppdaterad: 28 april 2022 kl 13:51

Kunder som har kvartals- eller månadsfaktura får under vecka 15 sin elpriskompensation. Kunder som har faktura varannan månad kommer att få sin kompensation i början av maj.

På de utskickade fakturorna framgår det om beloppet har lagts tillgodo eller kommer att utbetalas. Om ni önskar ändra från tillgodo till utbetalning eller från utbetalning till tillgodo anmäler ni detta via Mina Sidor eller e-post till kundtjanst@eksjoenergi.se.

Viktigt! För er som har e-faktura och får en kreditfaktura ser fakturan tyvärr ut som en vanlig faktura.