Eksjö Energi

Prishöjning elnät och renhållning

Publicerades
Senast uppdaterad: 29 juni 2022 kl 16:02

På grund av ökade omkostnader kommer elnätstaxan att höjas med 8 % från och med den 1 augusti.

Renhållningstaxan avseende fastighetsrenhållning kommer att höjas från och med den 1 juli. Renhållningstaxan höjs med 3,5 % baserat på 2021 års priser.