Eksjö Energi

Bevattningsförbud i Eksjö kommun införs

Publicerades
Senast uppdaterad: 3 augusti 2022 kl 12:07

Från och med den 3 augusti 2022 är det förbjudet att använda kommunalt vatten i Eksjö kommun till andra ändamål än mat, dryck och hygien. Bevattningsförbudet gäller tills vidare.

Anledningen till att bevattningsförbudet införs är låga nivåer i grund- och ytvattenmagasin samt låga flöden i Emån och den senaste tidens låga nederbördsmängder. Prognoserna visar på fortsatt liten nederbörd, detta leder till ständigt sjunkande vattennivåer i vattentäkterna i Eksjö kommun.

– På grund av låga grund- och ytvattennivåer i hela länet går Eksjö Energi AB ut med begränsningar för hur det kommunala vattnet får användas. Det görs för att dels trygga vattenförsörjningen, dels ge en tydlig signal om att vi tillsammans måste spara på vattnet. Om alla gör små förändringar i vardagen kan vi tillsammans göra skillnad, säger Torbjörn Johansson, tillförordnad VA-chef, Eksjö Energi AB.

Bevattningsförbudets innebörd

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till andra ändamål än mat, dryck, hygien och processvatten. Begränsningarna gäller alla som har kommunalt vatten i Eksjö kommun, både privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer och företag. Processvatten används bland annat inom industrier, men det är endast tillåtet att använda den mängd vatten som verkligen behövs för tekniska processer. I övrigt gäller begränsningarna i sin helhet, (se sammanställning nedan), även för offentliga organisationer och företag. Offentliga organisationer och företag uppmanas att anpassa sin vattenförbrukning så långt det är möjligt.

I Eksjö kommun är det förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

* Vattna gräsmattor, blommor, trädgårdsland eller liknande med vattenslang eller vattenspridare. (Det är tillåtet att vattna med hjälp av vattenkanna. Vårt gemensamma dricksvatten är dock ett livsmedel och bör behandlas som ett sådant. Vattna gärna med eventuellt regnvatten istället.)

* Tvätta trädgårdsmöbler, fasader, altaner eller dylikt med vattenslang eller högtryckstvätt.

*Fylla upp pooler oavsett storlek. Detta gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Har du en nedgrävd pool får du fylla den till en nivå så att stommen inte riskerar att kollapsa.

*Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.

*Tvätta bilen. Vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till en biltvätt som återanvänder tvättvattnet.

För större inköp och hämtningar av vatten i egen regi, (dock ej från dricksvattentäkter i Eksjö tätort), vänligen kontakta privata speditörer.

Kontakta gärna Eksjö Energi för att ställa frågor kring bevattningsförbudets innebörd.

Var sparsam med vattnet!

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Samtliga hushåll i kommunen, även de med egen brunn, uppmanas att försöka minska förbrukningen på de sätt som är möjliga under alla årstider. Det du gör har betydelse.