Elhandel

Elbolag vill använda force majeure

Publicerades
Senast uppdaterad: 24 oktober 2022 kl 12:07

Enligt Eko-nyheterna med flera vill vissa elbolag säga upp långa fleråriga elavtal med privatkunder med hänvisning till klausulen force majeure. Anledningen är att elbolagen befarar att elpriserna kan vara höga under en lång tid och att ekonomin skulle kunna påverkas dramatiskt.

Eksjö Energi ELIT har inga planer på att använda force majeure utan avser att fullfölja ingångna avtal.