Eksjö Energi

Varje kilowattimme (kWh) räknas – tillsammans sparar vi el

Publicerades
Senast uppdaterad: 21 april 2023 kl 07:59

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk för att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen.

Energimyndigheten gör nu en informationssatsning för att bidra till ändrade vanor och ökad kunskap för att minska elanvändningen

Energimyndighetens hemsida kan du få tips och information om vad du kan göra för att minska din elanvändning.