Eksjö Energi

Höjning av elnätstaxan från och med 2023-03-01

Publicerades
Senast uppdaterad: 16 februari 2023 kl 08:53

Regionnätsägaren har höjt sina avgifter vilket medfört ökade kostnader för Eksjö Elnät AB. Med anledning av detta höjer Eksjö Elnät nätavgiften med 11 procent från och med den 1 mars 2023.