Renhållning

Sorteringsblad på 34 språk

Publicerades
Senast uppdaterad: 9 februari 2024 kl 10:31

Nu kan du ladda ned sorteringsblad på 34 olika språk. I bladen finns kortfattad information om hur och varför du ska sortera. Ladda ner och skriv ut bladen på dubbelsidig A4. 

Du hittar sorteringsbladen här. 

Sorteringsbladen är framtagna av avfallsportalen sopor.nu.  

Tack för att du sorterar!