Arvid jobbar för att hålla ordning på återvinningsstationerna

Sidan uppdaterades 2024-05-30

Den 1 januari 2024 tog landets kommuner över ansvaret för återvinningsstationerna från Förpackningsinsamlingen (FTI). I kommunerna Aneby, Eksjö och Nässjö sköts återvinningsstationerna gemensamt genom avfallssamarbetet mellan Aneby Miljö & Vatten, Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk. Arvid är den som städar och gör tillsyn på återvinningsstationerna. Måndagen den 24 maj följde vi med på hans runda för att se hur arbetet fungerar.  

Stökigast på måndagar

Det är måndag förmiddag när vi hänger med Arvid. ”Måndagar är det dagarna då det är mest att städa, efter helgen”, säger han. Återvinningsstationerna besöks enligt ett fast schema varje vecka, de flesta flera gånger i veckan. Ibland krävs extra städning, till exempel om det ligger glassplitter på marken eller om det är extra stökigt.

Arvids uppgifter är att göra tillsyn och städa runt containrarna så att besökare enkelt kan slänga sina förpackningar och tidningar. Ibland görs större insatser runt återvinningsstationerna när mycket skräp har blåst i väg.

Städning pågår

Förpackningar bredvid containern – vanlig nedskräpning

Den vanligaste typen av nedskräpningen är förpackningar. ”Det är förpackningar som ställs bredvid containrarna för att man inte orkar lägga det rätt”, berättar Arvid. Under rundan ser vi mycket riktigt en hel del förpackningar runt containrarna. Vid en container ligger ett femtiotal tomma filpaket, och vid en annan står flera kartonger med tomma läsk- och ölflaskor. Det verkar som att avfallet kommer från verksamheter på grund av mängden, men att bevisa vem som har dumpat avfallet är svårt. Oftast finns det inga tydliga ledtrådar, och att sätta upp kameror är komplicerat både juridiskt och praktiskt.  

Utöver förpackningar dumpas även en del matavfall vid stationerna, vilket skapar dålig lukt och lockar hungriga fåglar som sprider ut avfallet. Matavfall ska alltid lämnas i det egna sopkärlet eller inkastet vid hemmet. Ibland dumpas även trädgårdsavfall, möbler och annat grovavfall som egentligen hör hemma på återvinningscentralen.

Dumpade flaskor och annat avfall

Vissa stationer är extra stökiga

En del stationer har knappt någon nedskräpning alls, medan andra är fulla av skärp. På de stökigaste stationerna i kommunerna har extra skyltar med bilder satts upp för att försöka förtydliga vad som får lämnas, men effekten har varit begränsad. Trotts att en del av stationerna städas flera gånger i veckan, är vissa av dem stökiga redan dagen efter. För att stationerna ska kunna finnas kvar i framtiden måste situationen förbättras.  

”Stopp, det här är ingen soptipp” står skyltat på flera stationer.

Ett fritt jobb ute i det fria

Trots all nedskräpning finns det flera fördelar med jobbet, enligt Arvid. ”Det bästa är att få vara ute i det fria och att besöka de stationer där det verkligen kan göras fint”. Han berättar också att han nästan alltid blir väl bemött av besökare på återvinningsstationerna.

Säg gärna hej om du ser Arvid ute på stan, och underlätta gärna hans och andras jobb genom att sortera rätt och informera andra besökare om vad som gäller.  

Hjälp oss att hålla ordning på din återvinningsstation!