Avloppsstopp i servisledning

Sidan uppdaterades 2021-08-31

Servisledningen är den ledningen som går mellan fastigheten och huvudledningen i gatan. En del av ledningen är VA-installationen för fastigheten innanför fastighetsgräns och en del tillhör den allmänna VA-anläggningen utanför fastighetsgräns. Ansvarsgränsen är i förbindelsepunkten som vanligtvis ligger ca: 0,5 m utanför tomtgränsen.

Fastighetens del kallas för VA-installation där fastighetsägaren ansvarar för ledningarna samt det spillvatten som släpps ut i den allmänna anläggningen.

Avloppsstopp som uppkommer i någon del av servisledningen åtgärdas av fastighetsägaren eller av fastighetsägaren anlitad entreprenör.

Råder misstanke om att stoppet kan ha orsakats av felaktigheter i den allmänna anläggningen, ska detta anmälas till VA-huvudmannen. Eksjö Energi står inte för några kostnader för avhjälpande av avloppsstoppet om inte felet bevisligen orsakats av konstruktionsfel i den allmänna ledningen. Exempel på dessa fel är: inväxande trädrötter, svackor, krossade rör, dåliga rörskarvar m.m. Stopp orsakade till följd av stopp i huvudledningen ansvar Eksjö Energi för.

Vid misstanke om fel i den allmänna delen så kan Eksjö Energi vara behjälpliga med besiktning av denna med filmkamera, där det är möjligt.

Vid avloppsstopp ska Eksjö Energi alltid kontaktas för att kontrollera att stoppet ej sitter i huvudledningen i gatan.

För frågor eller mer information kontakta VA-avdelningen på Eksjö Energi genom 0381-19 20 00 eller info@eksjoenergi.se