Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Mindre driftstörning Aktuell driftstatus: Mindre driftstörning
Visa mer information

Avtal och bilagor

Sidan uppdaterades 2019-06-04

Använd ditt BankID för att signera Bredbandsavtalet du önskar teckna.
Om du inte har möjlighet till BankID skriv ut aktuellt avtal, fyll i uppgifterna och skicka till

Eksjö Energi ELIT AB
575 80 EKSJÖ

Företag Lyx avtal

Kontakta oss så kommer vi överens om bästa möjliga lösning och skriver därefter ett avtal.

OBS! Det kan ta upp till en vecka från det att avtalet tecknas till att abonnemanget sätts i drift. När koder skickas till dig via sms är abonnemanget klart att börja användas.

Vi har just nu en längre handläggningstid än normalt då vi har många lägenhetsinstallationer som färdigställs samtidigt.