Drift och support

Sidan uppdaterades 2023-06-09

Eksjö Energi ELIT AB driftar nätet och ger den support till användarna som gäller installation och uppkoppling mot Eksjö Energi ELIT:s nät. Detta görs på tiderna kl 8.00 – 22.00 på vardagar och 9.00 – 22.00 på helger på telefonnummer 0381-19 20 30

Vilken utrustning får support av Eksjö Energi ELIT AB?

Eksjö Energi ELIT AB ser till att utrustningen fungerar fram till det Ethernetuttag som finns hos kunden. Därefter får kunden själv installera och hantera sin egen utrustning såsom brandvägg/router och dator. Undantag från detta är det ADSL-modem som ägs av privatkunden. Där står Eksjö Energi ELIT AB för kommunikationen fram till modemet, förutsatt att modemet sitter i första jacket i huset. Om ADSL-modemet går sönder måste kunden själv inköpa ett nytt. Detta kan göras genom Eksjö Energi ELIT AB om kunden så önskar.

Felsökning och inställelsetid

Eksjö Energi ELIT AB felsöker och avhjälper fel i nätet snarast.
För ”FöretagLyx”-abonnemang och för fel som berör många kunder har vi en maximal tid på 4 timmar, räknat på kontorstid, innan felavhjälpning skall ha påbörjats.

Egen felsökning
https://eksjoenergi.se/bredband/drift-och-support/felsokning-och-bandbreddstest/

Inkoppling av fiber
https://eksjoenergi.se/bredband/drift-och-support/inkoppling-av-fiber/

Kundtjänst

0381-19 20 30

bredband@eksjoenergi.se

På supporttelefonen får du möjligheten att prata med en handläggare, få driftinformation samt få tips på felavhjälpning.