Fiberutbyggnad

Sidan uppdaterades 2021-04-08

Eksjö Energi ELIT AB bygger bredband med fiber till villor, hyreshus, företagslokaler och sommarstugor i Eksjö kommun. Vårt nät täcker idag ca 95 % av kommunens fastigheter. Kommande år bygger vi ut till de områden som återstår. I tätorterna försöker vi i den mån det är möjligt att planera utbyggnaden tillsammans med andra ledningsägare och gatuavdelningen. Detta för att göra så få och små ingrepp som möjligt i gatorna. Vi räknar med att alla tätorterna ska vara helt utbyggda 2022/23.

Vårt nät är även väl utbyggt på landsbygden. Det återstår dock en del och generellt innebär de områden som återstår stora utmaningar, främst i form av långa avstånd med få möjliga anslutningar. Vissa områden kräver därför att vi får ekonomiskt stöd för att det ska vara möjligt. Fram till dess att det finns en lösning fokuserar vi på att bygga till de områden där förutsättningarna är rimliga. 

Eksjö kommun stöder oss ekonomisk i ett projekt vi kallar KFN (kommunfinansierade noder) där tanken är att bygga ut fibernätet i olika delar av kommunen för att förbättra förutsättningarna att nå ut till fler. Vi har hittills byggt 4 områden och vår plan är att bygga ett nytt område per år. Eftersom projekten är tungt belastande ekonomiskt behöver vi sprida ut dem i tid.

Informationsfilm från PTS

Kundtjänst

0381-19 20 30

bredband@eksjoenergi.se

På supporttelefonen får du möjligheten att prata med en handläggare, få driftinformation samt få tips på felavhjälpning.