Ränneborg 2021

Sidan uppdaterades 2021-11-16

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till ett område kring Ränneborg. Ett erbjudande har skickats till alla berörda fastighetsägare. Efteranmälan blir dyrare.

Status för projektet:

Grävning är nu klar och blåsning av fiberkabel inleds inom kort. När detta är klart svetsas fiber i anslutningsbrunnar och sedan är det dags för installationer. Vår underentreprenör Smålands Fiberteknik kontaktar då var och en för att boka tid för installation.

Kartor

Kartskissen visar planerade grävsträckor i projektet