Heda

Sidan uppdaterades 2021-11-16

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till byn Heda. Ett erbjudande har skickats till alla berörda fastighetsägare. Efteranmälan blir dyrare.

Status för projektet:

All grävning är nu klar och vi börjar inom kort med att blåsa fram kablar i den kanalisation som grävts ner. Ni behöver inte vara på plats när detta görs då kablarna lämnas av utanför huset. När kablarna är framblåsta svetsas fiber i anslutningsbrunnar. När detta är klart kan vi genomföra alla installationer. Ni blir då kontaktade av vår underentreprenör Smålands Fiberteknik som bokar tid med er för installation i huset.

Kartor

Kartskissen visar planerade grävsträckor.