Äspefall KFN

Sidan uppdaterades 2021-06-11

Eksjö Energi ELIT AB planerar för en utbyggnad av fibernätet till ett område kring Äspefall. Ett erbjudande har skickats till alla berörda fastighetsägare. Efteranmälan blir dyrare.

Status för projektet:

Projektet planeras att genomföras under 2021. Utöver tidigare planerade grävsträckor kommer projektet utökas med ytterligare en etapp där nätet ska bindas samman österut för att skapa redundans. Vi inväntar nu de tillstånd vi behöver för att kunna påbörja grävningen.

Kartor