Mycklaflon Etapp 2 – Fiberutbyggnad

Sidan uppdaterades 2024-03-18
Mycklaflon etapp 1

Mycklaflon Etapp 2
Samförläggning VA

Eksjö Energi ELIT AB planerar nu för utbyggnad av vårt fibernät till fastigheter som omfattas av utbyggnadsprojektet för vatten och avlopp runt Mycklaflon, etapp 2 består av fastigheterna väster om badplatsen (se karta nedan).

Priset som erbjuds bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas p g a att man inte grävt kan medföra extra avgifter.

Alla berörda fastighetsägare har fått ett utskick med erbjudande om fiberanslutning, efterinstallation/efteranmälan blir dyrare.
(Om du har en fastighet i berört område men inte fått något erbjudande är du välkommen att höra av dig till oss)

Egen grävning
Du som fastighetsägare svarar för att slang grävs ner från tomtgräns fram till husväggen. Lämpligen görs detta i samband med att VA-servisen grävs in.
Fiberslangen kan läggas i samma schakt och placeras då lämpligen på ca 50 centimers djup. Arbetet med att blåsa fram fiberkablar startar när grävning är klar till alla fastigheter.
Mer info om egen grävning, processen osv. hittar ni här: https://eksjoenergi.se/bredband/fiberutbyggnad/utbyggnadsprojekt/anvisningar-fiberinstallation/

Status

Eftersom detta projekt är en samförläggning styr VA-projekt tidsplanen, för mer info och uppdateringar om det projektet kan ni se uppdateringar på: https://eksjoenergi.se/vattenavlopp/va-projekt/omvandlingsomrade-mycklaflon/

Planerad grävning för Etapp 2.