Mycklaflon Etapp 1 – Fiberutbyggnad

Sidan uppdaterades 2024-07-01
Mycklaflon etapp 1

Mycklaflon Etapp 1
Samförläggning VA

Eksjö Energi ELIT AB planerar nu för utbyggnad av vårt fibernät till fastigheter som omfattas av utbyggnadsprojektet för vatten och avlopp runt Mycklaflon, etapp 1 består av fastigheterna öster om badplatsen (se karta nedan).

Priset som erbjuds bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas p g a att man inte grävt kan medföra extra avgifter.

Alla berörda fastighetsägare har fått ett utskick med erbjudande om fiberanslutning, efterinstallation/efteranmälan blir dyrare.
(Om du har en fastighet i berört område men inte fått något erbjudande är du välkommen att höra av dig till oss)

Egen grävning
Du som fastighetsägare svarar för att slang grävs ner från tomtgräns fram till husväggen. Lämpligen görs detta i samband med att VA-servisen grävs in.
Fiberslangen kan läggas i samma schakt och placeras då lämpligen på ca 50 centimers djup. Arbetet med att blåsa fram fiberkablar startar när grävning är klar till alla fastigheter.
Mer info om egen grävning, processen osv. hittar ni här: https://eksjoenergi.se/bredband/fiberutbyggnad/utbyggnadsprojekt/anvisningar-fiberinstallation/

Status

All stamgrävning är klar. De som velat och hunnit gräva på egen tomt innan midsommar har fått sina installationer gjorda. Bland de som återstår önskar vi att man hör av sig så fort grävningen är utförd så vi kan komma och mäta in sträckan. När alla återstående är klara med sin grävning blåser vi fram fiberkabel till alla, svetsar samman i kopplingsbrunnar och slutligen kan vi boka in installationer med er.

Mycklaflon etapp 1


Planerad grävning för Etapp 1.

Mycklaflon etapp 1 fiber
Översiktsbild på Etapp 1
Fiber Mycklaflon  etapp 1
Edshults-Förenäs 
Fiber Mycklaflon etapp 1
Edshults-Förenäs / Boarp