Mycklaflon Etapp 1 – Fiberutbyggnad

Sidan uppdaterades 2023-05-26
Mycklaflon etapp 1

Mycklaflon Etapp 1
Samförläggning VA

Eksjö Energi ELIT AB planerar nu för utbyggnad av vårt fibernät till fastigheter som omfattas av utbyggnadsprojektet för vatten och avlopp runt Mycklaflon, etapp 1 består av fastigheterna öster om badplatsen (se karta nedan).

Priset som erbjuds bygger på att vi kan blåsa fiber och göra installationer till alla samtidigt. Det är därför viktigt att alla har grävt på egen tomt och tänkt igenom hur man vill ha installationen innan vi blåser fram fiber. Installationer som måste senareläggas p g a att man inte grävt kan medföra extra avgifter.

Alla berörda fastighetsägare har fått ett utskick med erbjudande om fiberanslutning, efterinstallation/efteranmälan blir dyrare.
(Om du har en fastighet i berört område men inte fått något erbjudande är du välkommen att höra av dig till oss)

Egen grävning
Du som fastighetsägare svarar för att slang grävs ner från tomtgräns fram till husväggen. Lämpligen görs detta i samband med att VA-servisen grävs in.
Fiberslangen kan läggas i samma schakt och placeras då lämpligen på ca 50 centimers djup. Arbetet med att blåsa fram fiberkablar startar när grävning är klar till alla fastigheter.
Mer info om egen grävning, processen osv. hittar ni här: https://eksjoenergi.se/bredband/fiberutbyggnad/utbyggnadsprojekt/anvisningar-fiberinstallation/

Status

Eftersom detta projekt är en samförläggning styr VA-projekt tidsplanen, för mer info och uppdateringar om det projektet kan ni se uppdateringar på: https://eksjoenergi.se/vattenavlopp/va-projekt/omvandlingsomrade-mycklaflon/


2023-05 Maskinerna jobbar på för fullt. På flertalet ställen i sträckan är varken VA-serviser eller fiber meddragen än p.g.a. markförhållandena, detta kommer göras i senare skede och troligen med en mindre maskin.

Önskar ni att gräva ner er slang för fibern innan detta är färdigt kan ni kontakta oss med antal meter slang ni behöver, så skickar vi ett SMS så ni kan kvittera ut rätt längd & slang på återvinningscentralen i Eksjö. bredband@eksjoenergi.se
Annars kan ni märka upp vart vid tomtgränsen ni vill ha slangen, samt hur många meter slang ni behöver så lämnas det av i samband med grävningen.

Mycklaflon etapp 1
Mycklaflon etapp 1
Mycklaflon etapp 1
Mycklaflon etapp 1
Mycklaflon etapp 1


Planerad grävning för Etapp 1.

Mycklaflon etapp 1 fiber
Översiktsbild på Etapp 1
Fiber Mycklaflon  etapp 1
Edshults-Förenäs 
Fiber Mycklaflon etapp 1
Edshults-Förenäs / Boarp